Karang Taruna

STRUKTUR KEPENGURUSAN KARANG TARUNA BRAJA

DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG

 

I.   Pembina

 1. Pembina Umum : Kepala Desa Bongkok
 2. Pembina Teknis : Seluruh Staf Pegawai Desa Bongkok

 

II.  Penasehat

 1. Didin Nurodin, S. Pd. I
 2. Acep tatang Hidayat, BE
 3. Asep Suharya
 4. Acep Hasanudin
 5. Nurfalah, S. Ag
 6. Dedeng Kusnandar
 7. Satori, SE
 8. Agus Salim Ansori, S. Ag
 9. Aziz Syamsudin, SP
 10. Asep Nurjaman
 11. Ita Sasmita
 12. Yaya Sukarya, S. Ag

 

III.   Pengurus Harian

 1. Ketua                : Hendra Hidayat

        Wakil Ketua        : Encep Wawan Kurnia

 1. Sekretaris          : Dede Rohmatullah, SE

        Wakil Sekretaris  : Usep Saepudin

 1. Bendahara          : Rifqi Nur Iskandar

        Wakil Bendahara  : Dede Nurjaman

        Wakil Bendahara  : Tantan Rustandi Nur, S. Kom

        Wakil Bendahara  : Teguh Budiarto

 

IV.  Bidang – Bidang

 1. Bidang Sumber Daya Manusia
 • EriK Supriadi
 • Mustofa
 1. Buidang Usaha, Kesejahteraan Sosial, Kementerian & tenaga Kerja
 • Oman Permana
 • Entis
 1. Bidang Kepemudaan
 • Didin
 • Rudi
 1. Bidang Kerohanian & Pembinaan Mental Spiritual
 • Muhamad Yunus
 • Humaidi
 1.  
 2. Bidang Humas
 • Wawan
 • Endang
 • Rohmat
 1. Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan pariwisata
 • Ahta Praja
 • Rifan Muhamad Iskandar
 • Cahya
 1. Bidang Lingkungan Hidup
 • Toni Abdullah, SE
 • Indra Sukmana